Amulet Protection for you.


>พระพุทธเจ้ากล่าวว่า สาเถยยะ การกล่าววาจาโอ้อวด เป็นอุปกิเลศ(สิ่งที่ทำให้ใจสกปรก)คือการพูดหรือการกระทำที่หลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อว่าตัวเองดีตัวเองเก่ง ไม่บริสุทธิ์ในการกระทำนั้นๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: