Amulet Protection for you.


>ศาสนาพุทธสอนว่าทุกอย่างสำเร็จลงที่ใจทั้งหมด หากจะหาความสำเร็จจากภายนอกนั้นไม่มีคนเราจะมีความสำเร็จได้ ต้องผ่านการศึกษาและการฝึกฝนจนชำนาญเป็นพื้นฐานในการสร้างตนหากเราต้องการหลุดพ้น(เป็นพระอรหันต์) คือหมดสิ้นซึ่งอาสวะกิเลศทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ต้องมี
1.ต้องมีพื้นฐานที่ดี แน่นและมั่นคง ก็คือต้องมีศีลบริสุทธิ์แปลรวมๆว่าการ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองมีสติสัมปชัญญะ ตามรู้ อริยาบทต่างๆของการหายใจ ยืนเดินนั่งนอน มีสติตามรู้ ว่านี่ตัวเราเองเอามาตั้งไว้เองจะทำอะไร ฉันต้องรู้ทุกอย่าง แม้แต่กำลังจะนอนฉันก็รู้ว่ากำลังจะนอน แม้แต่กำลังจะเดินฉันก็รู้ว่ากำลังจะเดิน แต่ไอ้ที่นอนที่เดินอยู่เนี๊ยที่เราเห็นอยู่เนี๊ย มันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราหรอก มันเกิดจากจิตมันสำแดง อยากนอนอยากเดิน จิตมันจึงทำให้ธาตุลมแปร และธาตุอื่นๆก็แปร มันไม่ใช่เราหรอก มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง ฉันแค่เป็นผู้รู้เท่านั้นเอง ว่ากำลังหายใจอยู่ ยืนนั่งนอนเดินอยู่มีสติระลึกรู้ตรงนี้ ถึงการหายใจ การนั่งยืนนอนเดินนี้ มันก็ไม่เที่ยง เมื่อไม่เที่ยง มันจึงไม่ใช่ของๆเราเลย เพียงแต่เรารู้ ว่ากายนี้มันทำอะไรอยู่เท่านั้นเอง สำหรับตรงนี้จะเป็นฐานที่มั่นคงของสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จในมรรคผลนิพพาน ในการเรียนรู้ในสิ่งต่อๆไป คนเราถ้าพื้นฐานไม่แน่นจะสำเร็จได้อย่างไร ทุกท่านจงตามรู้ กายนี้ เวทนานี้ จิตนี้ ธรรมนี้ ตามความเป็นจริง มันจะกลายเป็นวิปัสสนาญาณ อันส่งผลให้เกิดปัญญาแท้แห่งธรรมชาติ เพื่อรู้แจ้งเห็นจริง เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว จงวางปัญญายอดเยี่ยมลงตรงนั้น ส่วนตัวเรานั้นจะเลยไปที่ วิมุตติคือธรรมชาติดั่งเดิมของจิต นั่นเองพอจบตรงนั้นแล้วเราสิ้นสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าง ดับ สงบ ใจเป็นสุขอยู่อย่างนั้นเองมาแต่เดิมเราได้กลับมาอยู่บ้านเดิมของเราแล้ว โอม…นิพพานนัง ปัจจะโยโหตุ สาธุ สาธุ สาธุ…
……………………….
จิตมันหลุดพ้นแล้วจะมีจิต หาจิตได้ตรงไหนเล่า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: