Amulet Protection for you.

>สดุดีพระพุทธเจ้า


>สดุดีพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ทรงเลิศด้วยปัญญา จะเทียมหาผู้ใดมาเปรียบสรรค์
ทั้งโลกนี้โลกหน้าไม่เทียมทัน พระพุทธโคดมนั้นยิ่งบารมี
หมื่นแสนโลกธาตุยังหวั่นไหว นิพพานได้จบแล้วไม่หมองศรี
สอนบุคคลเทวดาพรหมมากมี สร้างชีวีอรหันต์สู่มรรคคา
เป็นดั่งเพชรน้ำเอกที่สวยสด เป็นดั่งหยดน้ำผึ้งที่หวานล้ำ
เป็นดั่งมีดฆ่ากิเลศให้หราบจำ สอนพระธรรมให้คนเป็นคนดี
ขอเชิดชูองค์ท่านด้วยเศียรเกล้า ขอคลุกเข่ากราบท่านสองมือนี้
ขอพนมวันทาสดุดี พระพุทธเจ้านี้เป็นเลิศในสากล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: