Amulet Protection for you.


>สัญโญชน์ข้อที่1ถึง9ทุกท่านนั้นอธิบายชัดเจนดีแล้วหาศึกษาได้ง่ายเข้าใจง่ายแล้ว มีข้อที่10นี่บางท่านยังไม่เข้าใจเลยนำมาอธิบายเพื่อความเข้าใจ ใน ข้อที่10เกี่ยวกับ อวิชชาสัญโญชน์ ในพระอรหันต์เจ้า

10.อวิชชาสัญโญชน์ คือความรู้หรือความไม่รู้ ในสิ่งต่างๆมากมายทั้งจากภายในและภายนอก ความรู้หรือความไม่รู้ในทุกข์ในสุข ความรู้หรือความไม่รู้ในเหตุและผล ความรู้หรือความไม่รู้ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พูดง่ายๆคือ “รู้จนไม่อยากจะรู้แล้ว ไม่อยากจะรู้ แต่ก็รู้จนจบสิ้นแล้ว” ไม่ยึดติดกับคำว่าความรู้แล้วหรือความไม่รู้แล้ว มันเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากความรู้หรือไม่รู้ ของมันเอง มิได้ไปบังคับให้มันรู้แล้วหรือไม่รู้แล้ว มันเป็นของมันเอง โดยธรรมคือหน้าที่ที่ต้องทำของธรรมชาติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: