Amulet Protection for you.

>สดุดีพระพุทธเจ้า


>สดุดีพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ทรงเลิศด้วยปัญญา จะเทียมหาผู้ใดมาเปรียบสรรค์
ทั้งโลกนี้โลกหน้าไม่เทียมทัน พระพุทธโคดมนั้นยิ่งบารมี
หมื่นแสนโลกธาตุยังหวั่นไหว นิพพานได้จบแล้วไม่หมองศรี
สอนบุคคลเทวดาพรหมมากมี สร้างชีวีอรหันต์สู่มรรคคา
เป็นดั่งเพชรน้ำเอกที่สวยสด เป็นดั่งหยดน้ำผึ้งที่หวานล้ำ
เป็นดั่งมีดฆ่ากิเลศให้หราบจำ สอนพระธรรมให้คนเป็นคนดี
ขอเชิดชูองค์ท่านด้วยเศียรเกล้า ขอคลุกเข่ากราบท่านสองมือนี้
ขอพนมวันทาสดุดี พระพุทธเจ้านี้เป็นเลิศในสากล

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: