Amulet Protection for you.


>คุณเชื่อเรื่องกฏธรรมชาติไหม
เพราะมันจะไม่มีประโยชน์อะไร หากคุณไม่เชื่อเรื่องกฏธรรมชาติ ว่ามีกฏธรรมชาติอยู่จริงแล้ว โลกนี้ สิ่งต่างๆ สิ่งมีชีวิต คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาซึ่งบางอย่างหาทางพิสูจน์เป็นรูปธรรมไม่ได้ เช่นจักรวาลดวงดาวนี้เกิดจากสิ่งไหน ก็ยังหาคำตอบที่แท้จริงไม่ได้ มีเพียงข้อสัณนิฐานมากมายเท่านั้น ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าธรรมชาติ มันก็จบอยู่แค่นั้นเพื่อความคิดจะได้หยุดอยู่แค่นั้น!!! หากเรามาคิดว่าเรานั้นคือส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธรรมชาติที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องมีสิ่งที่มารองรับเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆ เอาไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งสิ้น เมื่อเราเกิดมาแล้ว ถ้าไม่มีโลกนี้มารองรับ จะยืนอยู่ตรงไหน เกิดมาแล้ว ไม่มีอากาศจะทำยังไง เกิดมาแล้วไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูป้อนอาหารจะทำอย่างไร เกิดมาแล้วไม่มีความรู้สึกมารองรับจะเป็นอย่างไร เกิดมาแล้วไม่มีน้ำและอาหารจะทำอย่างไร ธรรมชาติได้สรรค์สร้างเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาในโลกนี้ล่วงหน้าแล้ว อย่างเป็นระบบ ซึ่งเหมือนธรรมชาตินั้นจะรู้ใจเราไปเสียทุกอย่าง ว่าเราเกิดมาแล้วต้องการอะไรบ้าง เป็นลำดับขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนถึงวันมรณังไป ในเมื่อการเกิดมาแล้วธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมารองรับเพื่อให้รอด แล้วการตายจากโลกนี้ไปก็เรียกว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันกับการเกิด มันก็ต้องมีสิ่งที่จะมารองรับ หลังจากที่เราตายไปแล้วเช่นกัน ซึ่งก็ต้องมีอะไรเป็นระบบๆในขณะที่ตายไปแล้วเหมือนระบบการเกิดจนกระทั่งตายเหมือนกัน ตามหลักเหตุผลและความเป็นจริงเช่นกัน เมื่อมีการเกิดแล้วก็ตาย หลังจากตายไปแล้วก็มีระบบมารองรับอีกต่อหนึ่ง ตายแล้วเราต้องอยู่กับระบบตายจนกระทั่ง ไม่มีให้ตายแล้วจะไปไหน มันก็ต้องมาเกิดอีก เป็นระบบวนเวียนที่กฏธรรมชาติได้สร้างขึ้น อย่างชาญฉลาด ซึ่งมิอาจหาเหตุและผลเป็นรูปธรรมได้ ผมจึงเรียกว่านี่คือกฏของธรรมชาติที่เราจะต้องรู้ครับ หากสิ่งนี้ไม่ถูกใจใครขออภัยครับ ผมเพียงแต่อยากทำดีและชี้ให้เห็นทางเกิดทางตายเท่านั้นครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: