Amulet Protection for you.


>ความดับแห่งเครื่องปรุงแต่ง10ประการ
1.ปฐมฌาน วาจาของผู้ที่เข้าฌานที่1ย่อมดับ คือไม่อยากจะพูดหรือคุยแล้ว นี่คือฌานที่1 ของสมาธิจิตจะรู้ได้เองโดยตัวเอง
2.ทุติยฌาน คือความตรึก แปลว่าความวิตกกังวลต่างๆ, ความตรอง คือความวิจารณ์ แปลว่าความพิจารณาแสดงความคิดเห็นต่างๆ อันนั้นอันนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ย่อมดับไป
3.ตติยฌาน คือความปิติ ความอิ่มใจ ความพอใจ ย่อมดับไป
4.จตุตถฌาน ลมหายใจเข้าออก (อัสสสาสปัสสาสะ) ย่อมดับไปเหมือนไม่ได้หายใจ ตรงนี้อารมณ์ของ
จิตเป็นปกติ เฉยๆเพื่อจะเข้า เอกัคคตารมณ์ คือจิตนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างมั่นคง
5.เอกัคคตารมณ์ มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวทั้งกามฉันทะทั้งหมด ก็ดับสงบไป และ ตั้งมั่นอยู่ในองค์ทั้ง 4ประการที่ทำผ่านมานั้น ไม่คลาดเคลื่อน เมื่อตั้งมั่นดีแล้วจึงเริ่มกำหนดหมายในรูปสัญญาเพื่อเข้าสู่ อากาสานัญจายตนะ(อากาศไม่มีที่สิ้นสุด)ต่อไป
6.อากาสานัญจายตนะ(อากาศไม่มีที่สิ้นสุด) ย่อมระงับ สงบ คืออากาศไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่มีแล้ว เพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ วิญาณัญจายตนะ(วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด)ต่อไป
7.วิญาณัญจายตนะ(วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด) คือความรู้สึกตัวต่างๆความหิวกระหาย หนาวร้อนเย็นอ่อนนุ่ม ความสบาย ความไม่สบาย ย่อมระงับ ดับลง เพื่อพร้อมจะไปหา อากิญจัญญายตนะสัญญา
8.อากิญจัญญายตนะสัญญา คือไม่กำหนดหมายอะไรเลย ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องการรูปและแม้แต่วิญญาณก็ไม่ต้องการ อากาศ ธาตุ ต่างๆ ไม่ต้องการเลย ปล่อยอารมณ์จากความหวังใดๆ ทั้งหมด
หากตรงนี้ชักแกว่งไม่นิ่งพอ ให้จับรูปกสิณใดกสิณหนึ่ง ในรูปฌาน จนจิตนิ่ง แล้วจึงเพิกเฉยต่อรูปกสิณนั้นเสีย กำหนดให้จิตนั้นว่างเปล่าจากอารมณ์ จนเป็นปกติ เฉยๆ เฉยๆ แล้วก็เฉยๆ (ตรงนี้เปรียบได้กับฌาน4 คืออารมณ์ของจิตนั้นเป็นปกติเท่ากับฌาน4) พร้อมที่จะเข้า สัญญาเวทยิทนิโรธ ต่อไป
9.สัญญาเวทยิตนิโรธ คือดับสัญญา ดับความจำได้หมายรู้ ดับเวทนา ดับความไม่ทุกข์ไม่สุข ก็คือสมาธิสมาบัติ ที่ดับสัญญา ดับความจำ ดับเวทนา ดับสิ่งที่จะมาเสวยอารมณ์ต่างๆ ดับความกำหนดหมายในรูปนาม อรูปนาม คือรูปที่มองเห็น และรูปที่มองไม่เห็นคือ ชื่อต่างๆ ย่อมดับ สงบ มีแต่สุดยอดปัญญาเท่านั้นยังคงอยู่อย่างนั้น เพราะการ จะดับ สิ่งต่างๆได้นั้น ต้องใช้ปัญญาในการดับ ส่วนปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วมาช่วยดับสิ่งต่างๆ ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้น อย่าไปสนมัน ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ ไอ้ตัวปัญญา
10.ดับ ราคะคือความกำหนดยินดีความติดใจ สงบดับลง ดับโทสะคือความคิดประทุษร้าย สงบดับลงดับโมหะ คือ ความหลง อันได้แก่ รัก โลภ โกรธ หลง ย่อมสงบระงับดับลงทั้งหมด คือสิ้นจากอาสวะ คือกิเลศที่ดองสันดาน ทั้งหมดนั้น ดับลงราบคราบ ตรงที่10นี้ส่วนมากนี้ ถ้าทำได้ จะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นครับที่ทำได้
…………………………………………………………………………………………………..
เพื่อความรวดเร็วไม่สับสนมาก ผู้ที่ทำสมาธิในแบบนี้ส่วนมาก หลังจากเข้าฌาน4 คือจตุตถฌานแล้ว
จะเข้าที่ ข้อ 9 เลย คือเข้านิโรธสมาบัติ ตรงนี้เปรียบเสมือน สมาธิที่พักผ่อนของจิต แห่งพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย เพราะเป็นสุขสุดยอดอยู่อย่างนั้น หรือจะเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้ เพราะได้ดับเวทนาต่างๆจนสิ้นแล้วส่วนจะเข้า ข้อที่10ต่อไป เป็นพระอรหันต์เลยก็ได้สำหรับผู้ที่เข้าแล้วเข้ามาถึงเป็นครั้งแรก แต่ถ้าพระอรหันต์นั้นท่านหมดกิเลศแล้วจึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปอีกก็ได้ เพราะ ข้อ10คือสิ้นกิเลศแล้ว นั้นได้มีอยู่กับตัวท่านแล้ว ไม่ต้องเข้าก็ถือว่าเข้าหรือมีอยู่กับตัวแล้วครับถ้าสำเร็จพระอรหันต์ โดยวิธีนี้ เขาเรียกว่า สำเร็จด้วยสมาธิมาก่อนปัญญาตาม มีฤทธิ์เป็นอันมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: