Amulet Protection for you.


>แม้เราจะอยู่ไกล สักแค่ไหน จะอยู่ในที่ใดๆก็ตาม หรือถึงแม้จะไม่มีวัดอยู่ หรืออยู่ไกลพระ แต่จิตใจของเรานั้นไม่ ละโมบ ไม่ติดใจในกามทั้งหลาย ไม่มีจิตพยาบาท ไม่มีความคิดเป็นโทษ มีสติสัมปชัญญะ ตั้งมั่น สำรวมอินทรีย์ คือ หู ตาจมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เป็นปกติ ผู้นั้น ได้ชื่อว่าเห็นธรรม ย่อมเห็นเราตถาคตแล้วตถาคต แปลว่า ผู้ที่อยู่ เป็น ปกติ ไม่ไปและไม่มา ความหมายตรงนี้ก็คือไปมาเร็วมาก จนไม่รู้ว่าไปหรือมา จนเหมือนว่าท่าน ไม่ได้ไปและไม่ได้มาเลย เหมือนกับว่าท่านอยู่ทุกแห่งหน โดยไม่ต้องไปโดยไม่ต้องมา คนที่ปฏิบัติได้ จะเห็นเองรู้เองตามความเป็นจริง เพราะท่านอยู่ในทุกๆที่ ไม่รู้ว่าจะหา คำใดมาพิมพ์ให้ ลึกซึ้ง มากกว่านี้ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: