Amulet Protection for you.


>หากจะเอาตามกฏพระ 227ข้อ ก็ระบุว่าผิดทันที พระไม่มีสิทธิ์ในเงินหรือทอง แม้กับตัวเองและผู้อื่นเป็น นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ห้ามรับและใช้เงินนั้น แต่สภาพความเป็นจริงในพุทธกาลกับตอนปัจจุบันนี้มันต่างกัน มีอยู่ครั้งหนึ่งพระอานนท์ ถามพระพุทธเจ้าว่า หากสิ้นองค์พระศาสดาแล้วสิ่งไหนจะเป็นตัวแทนของพระองค์เล่าพระเจ้าข้า พระพุทธองค์ทรงบอกว่าว่าพระธรรมคำสอนนั่นไงคือตัวแทน ท่านจงเอาไปปฏิบัติตามนั้นเถอะ หากสิ่งไหน ต้องปรับปรุงแก้ไขเมื่อสิ้นเราแล้วจะเพิ่มหรือจะลดลง เช่นกฏของพระ ให้เป็นไปเพื่อความสะดวกแล้ว ก็ให้พระอานนท์นั้นปรับปรุงแก้ไขได้ให้เข้ากับสถานะการณ์ปัจจุบันได้ไม่ผิดอะไรตามนั้นเถิด เมื่อสิ้นพระพุทธองค์แล้ว พระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย ก็จะเริ่มทำสังคายนาพระไตรปิฏกเป็นครั้งแรก ซึ่งก็รอให้พระอานนท์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนเพี่อการจะทำสังคายนาพระไตรปิฏกนั้นเพราะพระที่ทำได้ต้องเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเท่านั้น พระอานนท์นั้นอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า จึงจดจำพระธรรมคำสอนได้มาก พระพุทธเจ้านั้นก็ได้สั่งพระอานนท์ให้แก้ไขปรับปรุงได้ตามสมควรแต่พระอานนท์นั้น เห็นว่าดีแล้วถูกต้องแล้วในตอนนั้นจึงไม่ได้แก้อะไร ผมจะชี้ให้เห็นว่า ในสมัยพุทธกาล กับสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันต่างกันมาก ท่านสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขได้ตามกาลนั้นๆได้ครับ โดยเป็นไปตามสมควรแก่เหตุ ตามกาลนั้นๆครับ แต่ไม่ได้ให้ไปแก้คำภีร์พระไตรปิฏก แต่ให้ไปแก้ที่พระไตรปิฏกที่อยู่ในใจของตนเองครับ ดำเนินชีวิตตามเหตุและปัจจัย ในปัจจุบันนี้ โดย ไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่น หากตอนนี้พระสงฆ์ จะมาเถียงกันว่ารับได้ไม่ได้ จะเกิดการแบ่งแยก เป็นสองฝ่ายทันที ทั้งฝ่ายสงฆ์เองและฆราวาส ตรงนี้ก็ผิดอีก เป็นสังฆาเพศ เป็นอาบัติ ที่รุนแรงกว่ารับเงินรับทองเสียอีกครับคือทำให้สงฆ์แตกแยก เป็นสองฝ่าย นี่ยังไม่ร่วมฆราวาส มากมาย ที่ต้องมาเถียงและทะเลาะกันอย่างเช่นมีกฏข้อหนึ่งใน227ข้อ ที่ปรับแต่งมาใช้ในปัจจุบันนี้ เมื่อสมัยพุทธกาล นั้น พระสงฆ์บางรูปนั้น สงฆ์น้ำหรือเราเรียกว่าอาบน้ำนั่นแหละบ่อยมากเกือบทุกวัน พวกเดียรถี หรือ ผู้อยากทำบุญด้วยแรงกายกับพระสงฆ์ องค์เจ้าที่ตนนับถือ ก็ไปหาบหาน้ำมาให้ ซึ่งก็สร้างทุกขเวทนา เพราะสมัยนั้นน้ำท่า ห่างไกล บางแห่งก็แห้งแล้ง ต้องหาบต้องคอน เป็นการสร้างความทุกข์เวทนา ให้กับผู้คน บางแห่งน้ำจะกิน ยังไม่มี แต่พระสงฆ์บางรูป ใช้อาบเลยอย่างสิ้นเปลืองพระพุทธองค์จึงได้ทรงบัญญัติเพื่อการประหยัดน้ำ และลดทุกขเวทนาในขณะ นั้น ว่าอาบัติ…ปาจิตตีย์ ห้ามอาบน้ำบ่อยๆเว้นแต่มีเหตุ ถ้าจำไม่ผิด พระพุทธเจ้า ประมาณให้พระสงฆ์15 วันอาบน้ำได้1ครั้ง เท่านั้น ตรงนี้ผมถามว่าปัจจุบันนี้ น้ำท่ามันสะดวกแล้ว ถ้า15วันอาบน้ำที ญาติโยมไม่อยากอยู่ใกล้ เพราะเหม็น เพราะปัจจุบัน มลพิษมันเยอะกว่าสมัยก่อน แค่วันสองวันก็เหม็นแล้ว คนเราน่ะ
ตรงนี้ เราก็เอามา ปรับใช้กันไม่ใช่เหรอครับ นั้นเรื่องอื่นก็ต้องปรับใช้ได้ ตามเหตุ และปัจจัย ตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบ ต้องขอโทษด้วยครับ ผมเพียงแต่อยากจะทำดี เท่านั้นครับ ตามเหตุคือใจของผมครับ ไม่ยินดีในเงินหรือทองนั้น แต่ยอมรับยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นจากเงินหรือทองนั้น แค่นั้น ก็อยู่ที่ใจ รู้ของเราเองว่า ผิดหรือไม่ผิด อยากได้หรือไม่อยากได้ เราจะรู้ได้เอง ว่าผิดหรือถูก ไม่มีใครบอกได้ นอกจากใจตัว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: