Amulet Protection for you.


>กรรมเก่า-กรรมใหม่ กรรมนั้นหนีไม่ได้ แม้จะฆ่าตัวตาย ก็เป็นกรรมใหม่ที่สร้างขึ้น ขับดันให้มีผล ต้องไปฆ่าตัวตายอีก500ชาติ   เราสร้างกรรมขึ้นมาด้วยกรรมที่ทำ ดังนั้นก็ใช้กรรม นี่แหละล้างกรรมที่ทำ
1.อโหสิกรรม การอโหสิกรรม จะทำให้บ่วงของกรรมนั้นขาด ผลกรรมนั้นๆ เป็นโมฆะไป ไม่ต้องมีวาระ รับกรรม อีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เจ้าของกรรมนั้นๆ ต้องยอม และพอใจ ซึ่งก็ต้องค่อยๆคลายกรรมนั้นๆไปที่ละเปราะๆ แต่ขอบอกว่า เราเกิดมากี่ชาติแล้ว การจะอโหสิกรรมให้หมดในชาตินี้นั้นก็คงจะลำบากอยู่
2. การปฏิบัติ ชำระจิต จนกระทั่งบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากอำนาจทั้งปวง แม้อำนาจกรรม เมื่อทำลาย อัตตาแห่งอวิชชาได้แล้ว ก็ไม่มีผู้กระทำ เมื่อไม่มีผู้กระทำ ก็ไม่ถูกกระทำ และไม่ต้องรับผลของกรรมใดๆ บางท่านอาจจะสงสัยว่าครั้งพระพุทธองค์ทรงพระชนม์ชีพอยู่ทำไมยังต้องรับผลของกรรมเก่าด้วยเล่า เป็นเพราะว่าท่านยังดำรงขันธ์อยู่ เพราะการบันทึกกรรมนั้นจะบันทึกไว้ในขันธ์คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ มิได้บันทึกไว้ในจิตเดิมแท้ กรรมนั้นมันจะตามราวีขันธ์ตลอด จิตนั้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นกรรมมันเพียงตามและเกาะอยู่ หาก จิตนั้นหลุดพ้นเสียแล้ว กรรมนั้น ก็มิอาจตามและเกาะจิตได้อีกต่อไป แต่ยังมีขันธ์อยู่ก็รับกรรมของขันธ์นั้นไป โดยจิตที่หลุดพ้น นั้นมันไม่สะทกสะท้านแล้ว แต่เมื่อถึงกาลสิ้นขันธ์ จิตที่หลุดพ้นนั้นก็พ้นกรรม มิมีขันธ์เป็นแดนเกิดอีกต่อไป ก็พ้นกรรมในที่สุด สิ้นสุดการชดใช้แค่นั้น พูดง่ายๆการมีขันธ์ก็มีกรรมนั่นแหละ เช่น พระอรหันต์เจ้าท่านตัดขาดจากขันธ์แล้ว ไม่เสวยอาการของขันธ์ ขันธ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรท่านก็รู้อยู่ แต่ท่านไม่ได้เข้าไปร่วมไปเกิด ไม่เปลี่ยนแปลงร่วมไปกับขันธ์ ตราบใดที่ขันธ์ มันดำรงอยู่ก็รับกรรมของมันไป แต่จิตอันบริสุทธิ์ ของท่านไม่กระเทือนไม่หวั่นไหวด้วยแล้ว เพราะกำจัดอุปาทานเสียสิ้นแล้ว ดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เราสิ้นบุญและบาปแล้ว เว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงไม่มีความโศกไม่มีความคับแค้น ปราศจากอาสวะจักปรินิพพาน  และเมื่อท่านละสังขารหรือขันธ์5 เข้าสู่ปรินิพพานแล้ว จึงดำรงอยู่ในวิมุตติสุข อันไม่เสื่อมสลาย ดังนั้น อำนาจของกรรมเก่า กรรมใหม่ มีผลส่งถึงกันได้ หากกรรมใหม่ไม่มีผลกับกรรมเก่าแล้วไซร์ องคุลีมาร คงไม่อาจสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลย เพราะฆ่าคนมาก มีนรกเป็นที่ไปแน่นอน แต่ท่านสามารถ สร้างกรรมใหม่ ที่สุดจะยิ่งใหญ่ บำเพ็ญจนจิตหลุดพ้น จากอำนาจกรรมเก่านั้นได้ แม้จะรับอำนาจกรรมเก่าบ้างก็เพียงเศษกรรม คือถูกขว้างปาเท่านั้น จึงอนุมาน ได้ว่ากรรมเก่า กรรมใหม่ มีผลร่วมกัน เพียงแต่ว่ากรรมไหนจะมาแรงกว่ากันกล่าวสรุปได้ว่าอำนาจกรรมปัจจุบันมีผลต่อชีวิตมากคืออำนาจกรรมปัจจุบัน สามารถสร้างกรรมใหม่ หนีพ้นกรรมเก่า หรือบรรเทา ให้เบาบางลง เบี่ยงเบนวิบากต่างๆออกไป หากอำนาจกรรมใหม่ของเราดีพอ และมีปริมาณมากพอที่จะทำ แต่กรรมเก่าที่ทำมานั้นก็จะคอยเป็นอุปสรรค ขัดขวางการสร้างกรรมใหม่อยู่เรื่อยๆ เราจึงต้องฝึก สมาธิ ฝึกจิต รักษาศีล เพื่อสู้กับกรรมเก่า สร้างกรรมใหม่ที่ดีมีมากพอ จนหลุดพ้นจากกรรมเก่า คือหมดกิเลศทั้งหลายทั้งปวง ถ้าทำได้ ก็ขอโมทนา สาธุ กับทุกท่านด้วยครับ
(ส่วนตัวผมนั้นยังติดอยู่ในกรรมหน้าที่ ที่มิอาจหลุดพ้นไปได้ในตอนนี้ เพียงแต่ว่า จิตของผมนั้นมันตื่นแล้วตื่นขึ้นมารับรู้แล้วเท่านั้นเอง)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: