Amulet Protection for you.


>ทุกศาสนา สอนให้เป็นคนดี แม้ว่าจะเดินกันในต่างสายต่างศาสนาแต่สุดท้าย แห่งชีวิต ก็เหมือนกัน คือตายก็ไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าตายแล้วไปไหนจบตรงไหน และบริสุทธิ์แค่ไหน มนุษย์นั้นสร้างทุกสิ่งได้ แต่มนุษย์ ไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ สิ่งมีชีวิตนั้น ต้องเดินไปตามธรรมชาติ ของผู้สร้างโลก วิวัฒนการ เป็นเพียงการปรับสมดุล ให้อยู่บนโลกใบนี้อย่างไม่อึดอัด และเป็นสุข หากไดโนเสาร์นั้นยังมีอยู่เชื่อว่าโลกคงอึดอัดมาก อยู่ร่วมกันไม่ได้ โลกก็ไม่เอา ทุกสิ่งที่มีชีวิต สอดคล้องคล้องจองกัน อยู่ร่วมกันได้ โดยมีธรรมชาติเป็นที่อาศัย สมดุลกับทุกสิ่งที่มีชีวิต บนโลกนี้ ที่ต่างฝ่ายต่างอยู่โดยไม่เอาเปรียบกัน เพียงแต่มนุษย์นั้น สำคัญตน ว่าเป็นเจ้าของโลก จึงเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติ และสัตว์ทั้งหลายจนขาดสมดุล ในการดำรงชีวิต อย่างสันติสุขร่วมกัน เมื่อขาดสมดุล โลกก็ต้องสร้างสมดุล มนุษย์ก็ต้องได้รับทุกข์ทรมาน จากโลก และธรรมชาติ ที่ผันแปร โลกและ ธรรมชาติ คือสิ่งเดียว ที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิต แล้วดำรงสืบพันธ์อยู่เอง มนุษย์เพียงแต่เดินตามธรรมชาติ เพียงสร้างความสะดวกสบาย ให้กับตนเองเท่านั้นไม่อาจ สร้างสิ่งที่เรียกว่า มีชีวิต ได้เลย ส่วนผู้ที่สร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ผู้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิต เหนือทุกชีวิตเป็นมหัศจรรย์ มิอาจหาคำใดมาเรียกว่าอะไร เพียงแต่ว่าเราอยู่เรารู้เรามาจากไหน และสุดท้ายจะไปไหนอย่างมีสุขมิทุกข์ร้อน ขอบคุณในทุกเรื่องครับ ขอบคุณพระเจ้า ในศาสนาคริสต์ และพุทธศาสนาเมื่อศึกษารวมกัน ก็เอาสิ่งที่ดีมากรอง มาเปิดใจ มันได้ความรู้เหมือนโชคสองชั้น ขอบคุณมากๆครับสาธุ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: