Amulet Protection for you.


>

ฉนวนกันความร้อน เซลลูโลส CELLULOSE  ติดต่อ คุณพิเชษฐ ธินนท์ 085-0824713
ใยเซลลูโลส เป็นฉนวนกันความร้อน ที่ผลิตขึ้นจากการที่นำไม้หรือกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง(Recycle) โดยการแผ่และดึงให้กระจายออกทำการย่อยจนละเอียดจากนั้นทำการประสานเข้าด้วยกันบอแรกซ์ ส่วนผสมทั้งสองนี้จะช่วยให้มีสภาพต้านทานการลุกไหม้และการดูดซับความชื้น การประยุกต์ใช้งานอาจใช้ในการเทบรรจุ(Loose Fill) ช่องผนังหรือเพดานของอาคาร ใช้ในลักษณะของฉนวนแผ่น(Batt) แบบคลุมห่ม(Blanket) หรือแบบฉีดพ่นสำหรับใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ทั้งใต้หลังคาและดาดฟ้า นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนป้องกันเสียงได้เป็นอย่างดีเนื่องจากโครงสร้างถูกออกแบบเป็นรูพรุนลักษณะคล้ายผ้าห่มหรือรังไข่ จึงนิยมใช้ในการป้องกันเสียงสะท้อนได้เป็นอย่างดี ข้อจำกัดในการใช้ฉนวนป้องกันความร้อนชนิดนี้ก็คือ การควบคุมความหนาแน่นไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ฉนวนยุบตัวลงทีละน้อยทั้งจากผลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง การสั่นสะเทือนหรือความชื้นเป็นสาเหตุทำให้สภาพการนำความร้อนลดลงและเนื่องจากวัสดุที่ใใช้ในการผลิตเป็นใยธรรมชาติซึ่งติดไฟได้ ด้งนั้นจึงมีส่วนผสมของสารที่หน่วงการไหม้ไฟในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วย โดยทั่ไปแล้วฉนวนใยเซลลูโลสที่ผลิตจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในปัจจุบันมักทำขึ้นจากเยื้อกระดาษที่ใส่สารไม่ลามไฟทำให้สามารถไม่ลามไฟได้ เมื่อโดนไฟไหม้จะมีควันแต่สามารถดับเองได้ในที่สุดถ้าเยื้อกระดาษมีสารบอริคและสารบอแรกซ์ผสมอย่างถูกต้องก็จะป้องกันการไหม้ไฟได้ มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนที่มีค่าใกล้เคียงกับใยแร่ และใยแก้ว มีข้อจำกัดในอายุการใช้งาน
ฉนวนกันความร้อน CELLULOSE (D-CELL TECH)
เราคือกลุ่มคนผู้ซึ่งให้ คำแนะนำและติดตั้งฉนวนมากว่า 10 ปี ทีมงานของเราเริ่มต้นด้วยการจำหน่ายและติดตั้งฉนวนโพลิยูรีเทนโฟม( FOAMDEE ) เมื่อปี 2002 โดยมีจำนวนพื้นที่ติดตั้งกว่า 1 แสนต.ร.ม.ต่อปี คศ.2003 เรานำฉนวนสะท้อนความร้อนและกันซึมเซรามิคโค้ตติ้ง Ceramic Coating (D-PIANT CERAMIC COATING) เข้ามาจำหน่ายด้วยภาพลักษณ์ของฉนวนยุคอวกาศ จนมาถึงทุกวันนี้ เป็นอีกครั้งที่เราภูมิใจนำเสนอ ฉนวนเซลลูโลส“CELLULOSE” ผลิตภัณฑ์ที่ฉายาว่า “D-CELL TECH” เป็นฉนวนป้องกันความร้อน ป้องกันเสียง กันเสียงสะท้อน เสียงก้องได้ดีที่สุด ฉนวนเซลลูโลสมีส่วนผสมของเยื่อไม้ผสมกระดาษ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน และสามารถช่วยลดอุณหภูมิ ภายในอาคาร ทั้งยังเป็นวัสดุดูดซับเสียงและลดเสียงสะท้อนได้ดี D-CELL TECH ยังมี ส่วนผสมของสารเคมีที่สำคัญ 2 ชนิด คือ Borax และ Boric Acid Borax มีลักษณะเฉพาะในการป้องกัน มิให้เป็นแหล่งอาศัยของ หนู แมลงสาบ มด ปลวก Boric Acid มีส่วนช่วยในการชะลอการลุกลามไฟ ในขณะที่เกิดอัคคีภัย
D-CELL TECH เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
D-CELL TECH แบบกาวมีให้เลือกทั้งเยื่อบริสุทธิ์และรีไซเคิล ติดตั้งโดยให้วิธีฉีดพ่นไปยังวัตถุ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ แก้ว และผิววัสดุอื่นๆซึ่งD-CELL TECH นี้สามารถครอบคลุมพื้นผิวของวัตถุโดยไม่มีช่องว่างทำให้มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนและการดูดซับเสียงได้ดียิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับการติดตั้ง บริเวณใต้หลังคา โพรงผนัง บนฝ้า D-CELL TECH แบบแผ่น ใช้สำหรับอาคารที่ยังไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นได้ โดยนำไปปูบนฝ้าทีบาร์ หรือฉาบเรียบ น้ำหนักเบากันความร้อนสูงการควบคุมอุณหภูมิ(Tem-perature control) เส้นใยของ D-CELL TECH มีลักษณะการจับตัวคล้ายปุยนุ่นซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้อย่างดี ทำให้บรรยากาศภายในเย็นสบาย ช่วยประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย
การควบคุมเสียง (Acoustic control) สิ่งที่โดดเด่นคือ ความสามารถในการดูดซับเสียงได้ในอัตราเฉลี่ย 100% ของผลรวมในการสะท้อนกลับของเสียงทั้งหมด ซึ่งวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้หลังคา เพดาน หรือผนัง และยังคงความสะดวกของการใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมสิ่งที่น่าสังเกตลักษณะพิเศษการดูดซับเสียง และช่วยลดทอนความรุนแรงของเสียงที่อาจทำให้ประสาทในการรับฟังเสียหายได้
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)การป้องกันเสียงเข้า-ออก (Sound Transmition Class) เมื่อฉีดพ่น D-CELL TECH ที่ใต้หลังคาเหล็กจะช่วยลดเสียงฝนได้ถึง 17 เดซิเบล และสำหรับผนังเบา เมื่อ พ่น D- CELL TECH จะทำให้ลดเสียงได้กว่า 50 เดซิเบล (เสียงจะลดลงขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และความหนาของเนื้อฉนวน)
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)การปรับปรุงซ่อมแซม (Renovation and retrofit) : สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)น้ำหนักเบา (Lightweight) : มีความเบากว่าโครงสร้างตามแบบธรรมดา
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา (Inhibits mould growth) : ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อรา
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ต้านทานแมลง (Insect resistent) : แมลงสาบ มด แมลงมีหางสามแฉกและแมลงอื่นๆอีกมากมาย ไม่สามารถอาศัยอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ(Condensation control) สามรารถควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ เพราะว่า D-CELL TECH เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นตัว
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ช่วยแยกความร้อนและความเย็นออกจากกัน ทำให้ไม่เกิดการกลั่นตัวขึ้น
เหตุผลในการพิจารณาเลือกใช้ CELLULOSE
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ไม่ลามไฟ (Fire resistant) : การป้องกันไฟ-มีคุณลักษณะ ที่ทำให้ติดไฟช้าเป็นพิเศษ
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ไม่มีสารพิษเจือปน (Non hazardous) : ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม-ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ไม่มีสารก่อมะเร็งและไม่เป็นพิษ
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled product) : สนับสนุนอุตสาหกรรมนำกลับมาใช้ใหม่-ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)คุณสมบัติเกี่ยวกับความร้อนสูง (High thermal properties) : เส้นใยที่โยงใยขัดกันให้เป็นโพรง ทำให้แน่ใจว่าเกิดความเย็นหรือเกิดความร้อนได้น้อยที่สุด
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)ควบคุมเสียงสะท้อน และลดระดับเสียงเล็ดลอดผ่าน (Acoustic control) : อัตราการดูดซับเสียงสูง (NRC) และลดระดับเสียงเล็ดลอดผ่านในอัตราที่สูง (STC)
ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose)คุณประโยชน์ของการติดตั้งที่ไม่เกิดช่องว่างระหว่างฉนวน (Monolithic application) : ทำให้ประสิทธิภาพการกันความร้อน และดูดซับเสียงตลอดจนการลดระดับการเล็ดลอด ของเสียงผ่านได้เป็นอย่างดี
TECHNICAL SPECIFICATION TEST RESULTS
 FLAME HAZARD…………………………………………………FM FIRST Materials Calorimeter
Tested and approved by Factory Mutual as an interior finish material of low fire hazard (Class FIRST Material) when applied over non-combustible surfaces not requiring automatic aprinkler protection in and of itself.
 PHYSICAL PROPERTIES ( TESTED IN ACCORDANCE WITH ASTM C 1149-9 TYPE I,II )
 Density (cured)……………………………………………………………..3.2 P.C.F.ASTM C-519
Thermal Conductivity (K)………………………………………………….0.2/inch ASTM C-177
Thermal Resistance (R)……………………………………………………5/inch ASTM C-177
Moisture Absorbtion………………………………………………………..1% ASTM C-739
 ENVIRONMENTAL PROPERTIES
Odor Emission…………………………………………………………..Negative ASTM C-739
Corrosiveness……………………………………………………………Negative ASTM C-739
Flame Resistance Permanency………………………………………Acceptable ASTM C-739
Light Reflectance……………………………………………………….White: .70 ASTM C-523
FEATURES
 Vermin and Rodent Resistant
Decay and Mildew Resistant
Non-Toxic and Non-irritating, Non-Dusting
Does not contain Asbestos, Formaldehyde, or Mineral Filbers.
 ABSORPTION
 Average noise reduction coefficient at 1 inch (NRC)-.75 (75% of noise directed at material is absorbed,
25 % is returned)…………………………………………..ASTM C-423
 *FIRE TEST MOKE DEVELOPED 0 SPREAD OF FLAME 5
 การบริการและแนะนำข้อมูล
 บริษัทพร้อม จะให้คำปรึกษาเมื่อคุณต้องการคำแนะนำทางด้านเทคนิค หรือหากมีข้อสงสัย ด้านข้อมูล
บริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
66/46 ม. 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 02-903-3730-1 แฟกซ์ 02-903-3730-1 ต่อ 605

DD INSULATION
          การใช้พลังงานในปัจจุบัน นับวันจะยิ่งเพิ่มความต้องการมากขึ้น ดังนั้นการรณรงค์ให้มี การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อม จึงเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน บริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยการนำเส้นทางเลือกใหม่ของฉนวนกันความร้อนและเสียง THERMOLOK ภายใต้ชื่อ D-CELL TECH ซึ่งเป็นฉนวนที่ประหยัดพลังงานภายในประเทศได้อย่างดี
D-CELL TECH เป็นฉนวนเยื่อไม้ระบบฉีดพ่น มีคุณสมบัติการต้านทานความร้อนสูงสุด (R-VALUE) มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง,ลดเสียงก้อง ( NRC:NOISE REDUCTION COEFFICIENTS ) และป้องกันเสียงลอดผ่าน ( STC : SOUND TRANSMISSION CONTROL ) ได้อย่างดีเยี่ยม
 D-CELL TECH เป็นฉนวนที่ผลิตจาก เยื่อไม้ธรรมชาติและเยื่อกระดาษที่คัดพิเศษ ผสมสารเคมี 2 ชนิด คือ BORAX และ BORIC ACID โดยนำมาผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนตามมาตรฐานความปลอดภัยของ U.S. CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION ซึ่งมีประโยชน์ป้องกันการไฟลามและ เพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันปลวก แมลง ความชื้นและเชื้อรา ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและไม่มีส่วนผสมของ FIBERGLASS,ASBESTOS FIBERS และกำมะถัน นอกจากนี้คุณภาพของฉนวน FIRST ยังได้มาตรฐานของ ASTM ( AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS ) อีกด้วย
 D-CELL TECH เป็นฉนวนที่ผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติ และเยื่อกระดาษชนิดคัดพิเศษโดยนำเข้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผ่านขบวนการผลิตทางเคมีอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานความปลอดภัย U.S. CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION และ มาตรฐาน ASTM ทุกขั้นตอน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าฉนวน FIRST เป็นฉนวนที่ปลอดภัยต่อร่างกายและสภาพแวดล้อม ฉนวน FIRST จึงได้ชื่อว่าเป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
D-CELL TECH ข้อมูลทางเทคนิค
 ค่าการต้านทานความร้อน ( R – Value )………………………………..4.89 ft2.h.0F/BTU
ค่าการนำความร้อน ( K – Value )……………………………………….0.20 BTU.in/ft2h.0F
0.029 W/m.k
ความหนาแน่น ( Density )……………………………………………….95-110 kg/m3
ค่าการดูดซับเสียง ( NRC )………………………………………… .90 ASTM C- 739
ค่าการลามไฟ ( Flame Spread )…………………………………….0.4cm/min ASTM D-635
อัตราการเกิดควัน ( Smoke Developed )………………………………0
ความหนาเนื้อฉนวน……………………………………………………….25 mm
รับประกัน 10 ปี
   คุณสมบัติที่โดดเด่นของ D-CELL TECH (CELLULOSE)
 ประสิทธิภาพกันความร้อนสูงสุด HIGH THERMAL PROPERTIES สามารถป้องกันความร้อนได้มากกว่า 90 % ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ RECYCLED PRODUCT เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเยื่อไม้ธรรมชาติและเยื่อกระดาษคัดพิเศษ ควบคุมเสียงสะท้อน/เสียงก้องและลดระดับเสียงลอดผ่าน ACOUSTIC CONTROL สามารถลดเสียงก้องเสียงสะท้อน (NRC) ได้มากกว่า 75% และยังสามารถป้องกันเสียงลอดผ่าน (STC) ได้อย่างดี ผสมสารกันแมลง VERMIN RESISTANT มีส่วนผสมของ BORAX ซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาศัยของพวกแมลงหรือสัตว์เล็ก เช่น มด ปลวก หนู แมลงสาบ และไม่ทำให้เกิดเชื้อราประหยัดพลังงาน SAVE ENERGY ช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารมากกว่า 40 % ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง จึงลดค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศไม่ระคายเคืองผิวหนัง NON-HAZARDOUS ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่มีผลต่อการสูดดมขณะไฟไหม้ ไม่มีสารก่อเกิดมะเร็ง และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
การควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ CONDENSATION CONTROL สามารถช่วยควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ไม่ทำให้เกิดละอองน้ำฉนวนเยื้อกระดาษมีระบบการติดตั้ง 4 แบบ ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานที่ยังคงคุณสมบัติการกันความร้อนและดูดซับเสียง ดังนี้
1) ระบบกาว ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลสป้องกันเสียงใต้หลังคาหรือฝ้าเพดาน
2) ระบบน้ำ ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลส ป้องกันเสียงเข้ากำแพง ปิดด้วยผนังเบา
3) ระบบพ่นแห้ง ฉีดพ่นฉนวนเซลลูโลส ป้องกันความร้อนกันเสี่ยงบนฝ้าฉาบเรียบ
4) ระบบแผ่น ทำสำเร็จรูปฉนวนเซลลูโลส กันความร้อนป้องกันเสียงตามขนาดที่กำหนด
D-CELL TECH (CELLULOSE) ฉนวนป้องกันความร้อน และป้องกันเสียง ดูดซับเสียง กับงานที่มีสภาพผิวที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ติดตั้งง่าย EASILY INSTALLED สามารถติดตั้งกับอาคารเก่าหรืออาคารใหม่ได้ทุกประเภทในเวลาอันรวดเร็ว
 1) D-CELL TECH (CELLULOSE) ระบบกาว ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลสป้องกันเสียงใต้หลังคาหรือฝ้าเพดาน ระบบ SPRAY – SYSTEM เป็นระบบฉีดพ่น ติดใต้หลังคา เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเขามาทางหลังคาเข้าสู่ตัวอาคาร และชลอการลุกลามของไฟ สามารถติดตั้งได้กับทุกผิวงา เช่น คอนกรีตสแลป ไม้ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องซีแพ็คโมเนีย กระเบื้องว่าว ไม้อัด วีว่าบร์อด ยิปซั่มบร์อด หลังคาเหล็กฯลฯ เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้กาวชนิดพิเศษเป็นตัวประสาน
 2) D-CELL TECH (CELLULOSE) ระบบน้ำ ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลส ป้องกันเสียงเข้ากำแพง ปิดด้วยผนังเบาระบบ SPRAY – SYSTEM เป็นระบบฉีดพ่นเข้ากับกำแพงเบา เพื่อลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน การดูดซับเสียงในห้องสตูดิโอ โรงภาพยนต์ ดิสโก้เทค ห้องประชุม ห้องสัมนา ห้องบันทึกเสียง บาร์ ห้องเจนเนอเรเตอร์ หรือคาราโอเกะ เป็นต้น D-CELL TECH (CELLULOSE) จะป้องกันเสียงสะท้อน เสียงก้องได้นั้น คลื่นเสียงต้องกระทบกับผิวฉนวนโดยตรง ไม่มีวัสดุอื่นมาปิดกัน หรือหุ้มฉนานไว้ และมีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงสุด โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆรองรับ จึงเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง
 3) D-CELL TECH (CELLULOSE) ระบบพ่นแห้ง ฉีดพ่นฉนวนเซลลูโลส ป้องกันความร้อนกันเสี่ยงบนฝ้าฉาบเรียบ ระบบ SPRAY SYSTEM ที่ใช้กับงานบนฝ้าที่บาร์ หรือฉาบเรียบก็ได้ สามารถลดเสียงได้ 8 – 13 เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์พ่นแห้ง น้ำหนักเบา รวดเร็ว เหมาะกับงานบ้าน ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีสำนักงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็กถึงใหญ่ จะช่วย ลดพลังงานไฟฟ้าได้มาก ถึง 40% เมื่อพ่นฉนวนที่ความหนา 100 mm จะมีความต้านทานความร้อน(R-Values) 15 BTU/ft2 hoF จึงสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกโดยสิ้นเชิง
  4) D-CELL TECH (CELLULOSE) ระบบแผ่น ทำสำเร็จรูปฉนวนเซลลูโลส กันความร้อนป้องกันเสียงตามขนาดที่กำหนดเป็นระบบอัดแผ่น ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีขนาดมาตรฐาน 1200×600 มีความหนาตั้งแต่ 30 มม. ถึง 160 มม. สามารถปูบนฝ้าเพดาน หรือโครงผนังคอนกรีตได้
 D-CELL TECH (CELLULOSE) เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถกันความร้อนได้มากกว่า 90% โดยหลังการติดตั้งฉนวนจะไม่มีช่องว่างหรือรอยต่อของฉนวนให้ความร้อนผ่านได้ และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดี ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 75%CELLULOSE SPRAY SYSTEM จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับงานโรงงาน โกดังสินค้าอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ห้องประชุม โรงยิม ห้องซ้อมดนตรี และสถานบันเทิงต่างๆ
 D-CELL TECH SPRAY-SYSTEM
 – เซลลูโลส(Cellulose) สามารถกันความร้อนจากหลังคาได้มากกว่า 90%
– เซลลูโลส(Cellulose) สามารถลดเสียงก้องได้ 75% และป้องกันเสียงลอดผ่านได้อย่างดีเยี่ยม
– เซลลูโลส(Cellulose) เมื่อติดตั้งฉนวนฯสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 40%
– เซลลูโลส(Cellulose) สามารถต้านทานไฟลามเนื่องจาก มีส่วนผสมของ BORIC ACID ได้ตามมาตรฐาน
– เซลลูโลส(Cellulose) ติดตั้งง่ายทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ทุกประเภท
– เซลลูโลส(Cellulose) สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิววัสดุ โดยไม่มีปัญหาการหลุดร่วง
– เซลลูโลส(Cellulose) ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาตรฐาน MSDS
– เซลลูโลส(Cellulose) ป้องกันปลวก หนู แมลง และไม่ทำให้เกิดเชื้อราเพราะมีส่วนผสมของ BORAX
– เซลลูโลส(Cellulose) ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับมาตรฐาน ASTM
– เซลลูโลส(Cellulose) ควมคุมการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของ U.S. CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION
 การรับประกันผลงาน
 – รับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้งของฉนวน D-CELL TECH 10 ปี
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 1. สำรวจความเรียบร้อยของหลังคาและบริเวณที่จะทำการติดตั้งฉนวน
2. ควรติดตั้งสายไฟ ลวดสำหรับแขวนฝ้าและเหล็กแขวนแอร์ก่อนการติดตั้งฉนวน
3. ตรวจสอบความพร้อมของน้ำประปาและไฟฟ้าบริเวณหน้างาน
4. ปิดหรือคลุมทับวัสดุอื่นๆที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหลังการฉีดพ่นฉนวน
5. ทำฉากกันบริเวณที่ฉนวนจะลอดผ่านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน
6. เตรียมสปอตไลท์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีที่หน้างานไม่มีแสงสว่าง
7. ทำการฉีดพ่นฉนวนฯ โดยทีมงานของบริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
8. ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
 NOISE REDUCTION COEFFICIENTS ( NRC )
 Designers may often choose materials which have an efficient sound absorbency value and incorporate them within the building design. The level of sound absorbency for a material is stated in NRC (i.e. Noise Reduction Coefficient) values. This value is derived as a result of acoustic testing on the material, and determined by calculation from the average amount of sound energy absorbed over a range of frequencies between 250 Hz and 2000 Hz. NRC values are stated for various systems in this bulletin.
SOUND RESULTS : First Spray on at 1″ to Alexon Factory ( Field Test )
 ระบบผนังกั้นเสียง CELLULOSE WALL SPRAY SYSTEM
 ระบบ WALL SPRAY SYSTEM เป็นระบบที่ใช้กับผนังเหมะ สำหรับผนังเบากั้นห้อง หรือผนังอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกันเสียงรบกวนจากภายนอก มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับห้องประชุม, ห้องบันทึกเสียง และห้องเครื่องตลอดจนสถานบันเทิงต่างๆ เป็นต้น
ระบบ WALL SPRAY SYSTEM นอกจากจะมีคุณสมบัติในการ ป้องกันเสียงผ่านแล้ว ยังสามารถกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากเส้นใยของฉนวนจะครอบคลุมพื้นที่ตามซอกมุมและพื้น
ผิวที่ขรุขระต่าง ๆ โดยไม่เหลือช่องว่างให้เสียงหรือความร้อนผ่านได้
การติดตั้ง โดยนำโครงคร่าวไม้หรือโลหะ ขนาด 60 ซม.x 60 ซม. ยึดติดผนังที่ต้องการกันเสียงหลังจากนั้น ทางพนักงานติดตั้งจะทำการฉีดพ่นวัสดุอยู่ตัวแล้วปิดทับ ด้วยยิบซั่ม หรือวัสดุที่ต้องการ จะได้ผนังกันเสียงผ่าน และกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง CELLULOSE WALL SPRAY SYSTEM สำรวจความเรียบร้อยของผนังบริเวณที่จะทำการติดตั้งฉนวน ตรวจสอบการติดตั้งโครงคร่าว ( 60 x 60 ) ของผนังบริเวณที่จะติดตั้งฉนวน ตรวจสอบความพร้อมของน้ำประปา และไฟฟ้าบริเวณหน้างาน
ปิดหรือคลุมทับวัสดุอื่นๆบริเวณที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหลังการฉีดพ่นฉนวน ทำฉากกันบริเวณที่ฉนวนจะลอดผ่านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน เตรียมสปอตไลท์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีที่หน้างานไม่มีแสงสว่างทำการฉีดพ่นฉนวนฯ และตัดแต่งผิวให้สวยงาม โดยทีมงานของบริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จส่งมอบงานพร้อมวัดความร้อนและเสียงด้วยอุปกรณ์ที่บริษัทฯเตรียมไว้
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ D-CELL TECH (SHEET)
    สามารถกันความร้อนจากหลังคาได้มากกว่า 90% ทั้งนี้สภาพแวดล้อมยังเป็นปัจจัยสำคัญ
สามารถลดเสียงลอดผ่านจากภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อติดตั้งฉนวนฯ สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 40% สามารถต้านทานไฟลามเนื่องจาก D-CELL TECH (SHEET) มีส่วนผสมของ BORIC ACIDติดตั้งง่ายรวดเร็วทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ทุกประเภท
ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาตรฐาน MSDS
ป้องกันปลวก หนู แมลง และไม่ทำให้เกิดเชื้อรา เพราะมีส่วนผสมชอง BORAX
ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรับอเมริกา โดยได้รับมาตรฐาน ASTM
ควบคุมการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของ U.S. CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION
ติดต่อคุณ พิเชษฐ ธินนท์  085-0824713  รับประกันความพอใจ ติดต่อมานะครับ ท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวัง ขอบคุณมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: