Amulet Protection for you.


>

สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้ง ติดต่อคุณ พิเชษฐ ธินนท์ 085-0824713 ราคาประทับจิต คุณภาพประทับใจ โทรมานะครับ
บริษัท ดี.ดี.อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต ติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน(Thermal Insulation) พี.ยู.โฟม(Polyurethan Foam) และ สีสะท้อนความร้อน( Thermal Reflective) หรือฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้ง(D-Paint Ceramic Coating) มีความชำนาญ สามารถแก้ปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นจากหลังคา ผนัง เป็นการถ่ายเทความร้อน(Heat Transfer)เข้าสะสมที่ตัวอาคาร โดยการนำความร้อน(Conduction) การพาความร้อน(Convection) การแผ่รังสีความร้อน(Radaition) ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกัน เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ สีสะท้อนรังสีความร้อน(Thermal Reflective)เซรามิคโค๊ตติ้ง(D-Paint Ceramic Coating) เป็นฉนวนสะท้อนความร้อนทีมีส่วนผสมCeramic beads
ได้พัฒนาจาก Ceramic Microspheres จากส่วนประกอบของกระสรวยอวกาศ ขององค์การนาซ่า (Nasa space shuttle) เป็นสารประกอบของ Pure วัสดุชนิด Acrylic Polymer water Base ลักษณะเป็น Emulsion มีความยืดหยุ่นสูง(Elastomeric) ฉนวนสะท้อนความร้อน D-Paint Ceramic Coating เหมาะกับงานหลังโรงงานอุตสาหกรรรม บ้าน ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ห้องคอนโทรล หรือสถานบันเทิงต่างๆ สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้งได้ถูกออกแบบให้ติดตั้งภายนอกอาคาร (Exterior Insulation) ป้องกันความร้อนก่อนสัมผัสถึงผิวนอกของผนัง อาคาร หรือผิวของหลังคา มีความต้านทานความร้อนสูง สะท้อนความร้อนมากกว่า 90% ดูดซับความร้อนต่ำ กระจายความร้อนได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้เป็นอย่างดี คายความร้อนได้ดี ไม่ติดไฟ ไร้ฝุ่น ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่ก่อเกิดมลพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ป้องการรั่วซึมของน้ำฝน ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM , JIS มีคุณสมบัติการนำความร้อนที่เลว การเป็นสูญญากาศในอนุภาคเซรามิคนี้ เมื่อรวมกับอคริลิคและส่วนประกอบอื่นที่เหมาะสม นำมาเคลือบหลังคาหรือผนังอาคาร แทนการทาสีอาคาร สามารถต้านทานความร้อนที่ส่งผ่านเข้าสู่ตัวอาคาร ได้มากถึง 12-18 oC ที่ผิวของหลังคา(Surface roof) D-Paint Ceramic Coating มีขนาดประมาณ 7-10 ไมครอน ลักษณะเป็นทรงกลมภายในกลวงเป็นสูญญากาศ หลังติดตั้งเสร็จ จะตกผลึกอัดแน่นเรียงกันเป็นระเบียบ เป็นวัสดุสะท้อนแสง (Thermal Reflective) และเป็นฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) เป็นฟิล์มยืดหยุ่นเป็นเกราะป้องกันและสะท้อนความร้อนได้อย่างมีประสิทธภาพ มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ไม่ติดไฟ ช่วยป้องกันความเสียหายจากแสง UV ได้ D-Paint Ceramic Coating เป็นฉนวนประเภทสะท้อนความร้อน ติดตั้งบนหลัง ผนังภายนอก จะสะท้อนรังสีความร้อนอยู่ตลอดเวลา ไม่อมความร้อนเหมือนฉนวนชนิดอื่น ที่มีค่าต้านทานความร้อนทะลุผ่านและค่าการนำความร้อน สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้ง ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำ(Water Proof) มีการให้ต้วยืดหยุ่นสูง(Elongation) จึงป้องกันรอยแตกร้าวของหลังคา คอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
D-Paint Ceramic Coating ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวได้ทุกชนิด เช่น หลังคาเหล็ก หลังคาเมทัลชีท หลังลอนคู่ หลังคากระเบื้องดินเผา หลังคาซีแพคโมเนีย หลังคาคอนกรีต หลังคากระเบื้องว่าว โฟม ไม้ กระจก ฯลฯ D-Paint Ceramic Coating มีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีส่วนผสม Invirosperes Ceramic ที่มีคุณสมบัติกระจายความร้อน คายความร้อน(Thermal Emitance) ช่วยลดความร้อนสะสมที่ผิวหลังคาและผนัง ทำให้หลังคาหรือผนังเย็นลงอย่างรวดเร็ว
อนุภาคของเซรามิคโค๊ทติ้ง เป็นองค์ประกอบหลักของสีเคลือบสะท้อนความร้อน D-Paint Ceramic Coating คือ โซเดี่ยมโบโรซิลิเกต บริสุทธิ์ (Pure Soduimborosilicate) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 ไมครอน ซึ่งมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นเซลล์ปิด (Closes Cell) ทำหน้าที่เป็นฉนวนสะท้อนความร้อน (Thermal Reflective) และฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งฉนวนสะท้อนความร้อนแล้วเสร็จ ส่วนที่เป็นน้ำจะระเหยออกจากสีสะท้อนความร้อน (D-Paint Ceramic Coating) ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย โดยจะเหลือส่วนประกอบเป็นสาร อคลิลิค อีมัลชั่น (Acrylic Emulsion)และทำให้อนุภาคเซรามิคเหล่านี้เรียงตัวกันชิดจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำหน้าที่ในการเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนสะท้อนความร้อนออกไปประโยชน์สูงสุด (Benefit) จากการติดตั้งสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ตติ้งเซรามิคโค๊ทติ้ง ลดความร้อนให้อุณหภูมิภายในเย็นลง ประหยัดพลังงาน คืนทุนเร็วเซรามิคโค๊ทติ้ง ลดพลังงานการปรับอากาศน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเซรามิคโค๊ตติ้ง รักษาอุณหภูมิให้เย็นลงตามอุณหภูมิปกติ(Ambient) จึงรักษาสินค้าใต้หลังคาให้คงสภาพอยู่เสมอเซรามิคโค๊ตติ้ง ยืดอายุการใช้งานของหลังคา และอุปกรณ์ท อยู่ใต้หลังคาเช่นสายไฟฟ้าเซรามิคโค๊ทติ้ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เซรามิคโค๊ทติ้ง ป้องกันการแตกลายงาของผนัง หลังคาคอนกรีต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
เซรามิคโค๊ทติ้ง ป้องกันการหดตัว ขยายตัว หรือการรั่วซึมของผนังและหลังคาที่เสื่อมสภาพ
เซรามิคโค๊ตติ้ง ป้องกันการกัดกร่อนของกรด ด่าง แตกลายงา งอ บิด โก่งตัว
เซรามิคโค๊ทติ้ง ป้องกันตะใคร่น้ำ เชื้อรา ทำให้หลังคาสวยอยู่เสมอ
เซรามิคโค๊ทติ้ง อุดรอยรั่วซึม ของผนังคอนกรีตและหลังคาได้
คุณสมบัติพิเศษ (Perfomance)
D-Paint Ceramic Coating เป็นสีสะท้อนความร้อน ระบบติดตั้งภายนอกที่ดีที่สุด ชนิดที่เป็นฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ ทำให้อาคาร สำนักงาน โรงงานอุสาหกรรม นอกจากจะลดความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาสะสมในต้วอาคารแล้ว ยังป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ ยังช่วยป้องกันความร้อนสัมผัสกับหลังคาโดยตรงแล้วยังช่วยยืดอายุการใช้งานหลังคาได้อย่างยาวนาน
D-Paint Ceramic Coating ชนิด 3 in 1 มีส่วนประกอบด้วย Acrylic Polymer, Invirosperes Ceramic และ Elastomeric 100% จึงทำให้ผนัง หลังคา มีความสวยงาน ช่วยแก้ปัญหาความร้อนการรั่วซึม รอยร้าว รอยแตกได้
D-PAINT CERAMIC COATING IS USEFUL AT
Barn / Forage silo
Quality management by preventing high temperature inside of facility
Prevents forage damage to be causes by high temperature inside of facility
Building
Cost reduction by downsizing and energy saving of air conditioner
Prevents heat-lsland effect by preventing thermal storage in tghe flamework
Keeps good appearance. Hard to get soiled, easy to remove the soil.
Refrigeratesd wearhouse
Cost reduction in construction can be possible by thinner insulator
Tank / Plant
Prevents the damage of storage by keeping low temperature inside of tank
Prevents the tank damage thermal expansion and transformation
Strengthen the tank endurance with anti chemecal/salt damage
Housing
Cost reduction by dowsizing and energy saving of air conditioner
Keeps good appearance.Hard to get soiled, easy to remove the soil.
Relay station / Observation equipment / Cubicle
Prevents misoperation and failure to be caused by high temperature
Strengrhen the equipment’s endurance with anti acid rain/salt damage
Gymnasium
Prevents the temperature in facility
Keep good appearance. Hard to get soiled, easy to remove the soil.
General warehouse / container
Prevents the camage of the goods by keeping lower temperature inside of warehouse
Better word environment in the warehouse / container
Factory
Better work environment by preventing the high indoor-remperature
Cost reduction by downdizing and energy saving of air conditioner
Keeps good external appearence with anti chemical/corrosion
ฉนวนเซรามิคโค้ตติ้งเป็นฉนวนที่ใช้หลักการ สะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ความหนา ของฉนวนจึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนโดยตรงฉนวนสะท้อนความร้อนชนิดนี้จะสะท้อนรังสีความร้อนอยู่ตลอดเวลา จะมีค่าดูดกลืนความร้อนที่น้อยมาก จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการต้านทานความร้อนในฉนวนชนิดนี้
สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้ง ติดต่อคุณ พิเชษฐ ธินนท์ 085-0824713 ราคาประทับจิต คุณภาพประทับใจ…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: