Amulet Protection for you.


 รูปภาพพระยอดธง บางกะจะ จันทบุรีี เป็นพระที่พระเจ้าตากสินท่านสร้างหลังจากตีเมืองจันท
ได้แล้ว ใส่ไว้ในเจดีย์ เป็นการสืบทอดพระศาสนา และความเป็นศิริมงคลในการที่จะตีกรุงศรีคืน
ลงภาพไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน ในการศึกษาพระยอดธง บางกะจะ จันทบุรี คงจะมีประโยชน์บ้าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: