Amulet Protection for you.


ฉีดพ่นโฟม กันความร้อน เพิ่มความแข็งแกร่งของ ไซโลเก็บข้าว (เพรซิเด้นท์ ไรซ์) จ.อ่างทอง
Spray Foam Insulation increase the strength of the silo Ekebkgaw(President President Rice) Mon Thong.

 ช่างใหญ๋ผู้ชำนาญงาน ระดับมือโปร คุณพิเชษฐ ธินนท์ 085-082471  โทรมานะครับ
พ่นเซรามิคโค๊ตติ้ง
หน่วยงาน…………………………………………..บริษัท เพรสซิเด้นท์ไรซ์   จ.อ่างทอง
 ลักษณะงาน………………………………………..พ่นฉนวนพี.ยู.โฟม ใต้ฝาชีไซโล
พ่นฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้งภายนอกไซโล
งานป้องกันความร้อน เพื่อไม่ให้ความร้อนเข้าสู่ภายใน (Heat Transfer) ซึ่งมีระบบรักษาอุณหภูมิภายในให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ต้องการ ไซโลได้รับความร้อนอยู่ตลอดวัน อุณหภูมิภายในนอกจากจะเกิดขึ้นจากข้าวเปลือกที่บรรจุไว้ภายในถังไซโลแล้ว ความร้อนยังมาส่งผ่านเข้ามาทางฝาชี ผนังภายนอกของไซโลอีกด้วย ความร้อนจึงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

ฉนวนสะท้อนความร้อน เซรามิคโค๊ทติ้ง
เมื่อพ่นฉนวนกันความร้อน พียูโฟม เพื่อบล๊อกความร้อนคือ การป้องกันการส่งผ่านความร้อน และการต้านทานความร้อน(Thermal Resistance) จะป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี ฉนวนป้องกันความร้อนประเภทนี้ จะมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำที่สุด และค่าต้านทานความร้อนที่สูงที่สุด และพื้นผิวภายนอกพ่นเซรามิคโค๊ทติ้ง (Ceramic Coating) เพื่อสะท้อนรังสีความร้อน (Reflective Insulation)

สีสะท้อนความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง
เป็นระบบสีสะท้อนความร้อนก่อนถึงผิวของอาคาร หลังคา ผนัง เป็นสีเคมีชนิดพิเศษซึ่งไม่มีจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป เป็นระบบสะท้อนรังสีความร้อน จะสะท้อนความร้อนที่มาจากแหล่งความร้อนอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาทำงาน ไม่กักเก็บความร้อนเหมือนฉนวนชนิดอื่นๆที่อมความร้อนและมีค่า (R) และค่า (K)
 พ่นเซรามิคโค๊ตติ้ง
เมื่อพ่นฉนวนกันความร้อนทั้งสองชนิดที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ระบบเครื่องปรับอุณหภูมิทำงานน้อยลงจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 40% นั่นหมายถึงการประหยัดพลังงานที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
พ่นฉนวนเซรามิคโค๊ทติ้ง
การติดตั้งฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้ง(Ceramic Coating Installation)              สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้ง เป็นระบบสเปรย์(Spray System) พ่นบนหลังคา โดยใช้เครื่อง Airless Spray ติดตั้งได้กับวัสดุทุกชนิด เช่น คอนกรีต หลังคาเหล็ก(Metal Sheet) หลังคา ผนังไซโล ผนังโรงงาน กระเบื้องลอนคู่ หลังคาซีแพคโมเนีย หลังคาโพลีคาบอร์เนต หลังคากระเบื้องดินเผา ฯลฯ สามารถติดตั้งได้ทั้งโรงงานเก่าที่กำลังใช้งานอยู่ บ้านเก่าที่เข้าอยู่อาศัยแล้ว และกำลังต่อเติม ก่อสร้างใหม่ รับพ่นฉนวนพียูโฟม ติดตั้งทั่วประเทศ
สีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค๊ทติ้ง
การติดตั้งฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทน(Polyurethane Foam Installation)              ฉนวนป้องกันความร้อนพียูโฟม เป็นระบบสเปรย์ (Spray System) พ่นบนหลังคา (เคลือบด้วยวัสดุกัน UV) และใต้หลังคา (พ่นใต้หลังคาจะมีอายุการใช้งานเท่ากับหลังคา) ติดตั้งได้กับวัสดุทุกชนิด เช่น คอนกรีต หลังคาเหล็ก(Metal Sheet) หลังคากระเบื้องลอนคู่ หลังคาซีแพคโมเนีย หลังคาโพลีคาบอร์เนต หลังคากระเบื้องดินเผา ฯลฯ สามารถติดตั้งได้ทั้งโรงงานเก่าที่กำลังใช้งานอยู่ บ้านเก่าที่เข้าอยู่อาศัยแล้ว และกำลังต่อเติม ก่อสร้างใหม่ รับพ่นฉนวนพียูโฟม ติดตั้งทั่วประเทศ
ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม ต้านทานความร้อน

So big and skilled professional, you call me on 085-082471 NonPichet Works.
Sprayed ceramic post code.
Agencies ………………………………………… .. companyPresident atRice Mon Thong.
  Job ……………………………………….. sprayinsulation, p. unitfoamฝachi the silo.
Insulating ceramic thermal spray coating the outside of the silo.
The heat shieldTo keep the heat inside (Heat Transfer), whichare based on internal temperature.
Demanding standardsSilo has been hot all dayIn addition tothe temperature of the grain silo, and then placed inside the tank.Heat is also transmitted to the ฝachiExternal walls of the silo as wellThe heat is rising exponentially.
The thermal insulation. Ceramic coating.
When the PU foam insulation to block heat is. Prevention of heat transmission. And resistance heating (Thermal Resistance) is the heat shield as well. This type of insulation. It has the lowest thermal conductivity. And the highest heat resistance. And surface sprayedceramic coating (Ceramic Coating) to reflect the thermal radiation(Reflective Insulation).
Colors reflect heat. Ceramic post code.The coating reflects heat before reaching the surface of the roof, wall, building a special chemical which is not sold in stores. Is the thermal radiation. Will reflect the heat from the heat source at all times during working hours. Not retain heat like other types of insulation with heat and the (R) and (K).
 
Sprayed ceramic post code.After both types of insulation are the best features is the system temperature is reduced to less than 40% of electricity means saving energy and efficient method.Insulation sprayed ceramic coating.Install the heat insulating ceramic coating (Ceramic Coating Installation) The ceramic coating to reflect heat. As a spray (Spray System) using Airless Spray painted on the roof installed on all materials such as concrete, metal (Metal Sheet) silo walls, roof tiles, corrugated twin wall factory. CPAC Monier roof. Poly period in the roof line. The roof tiles can be installed at the factory is running. Old house to live then. And the addition of new construction, insulation and spray PU foam. Installed across the country.The heat reflective ceramic coating.Installing insulation, polythene, polyurethane (Polyurethane Foam Installation) PU foam insulation. As a spray (Spray System) painted on the roof (coating material UV) and roof (painted roof will last for the roof) installed on all materials such as concrete, metal (Metal Sheet) roof. tile with hair. CPAC Monier roof. Poly period in the roof line. The roof tiles can be installed at the factory is running. Old house to live then. And the addition of new construction, insulation and spray PU foam. Installed across the country.PU foam insulation. Heat resistance.Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: