Amulet Protection for you.


ที่ไหนก็ไม่มีหนึ่งเดียวในโลก โอ ระยอง 0894014403

จงอางศึก เป็นชื่อเรียกทหารจากกรมทหารอาสาสมัครที่ไปปฏิบัติการรบในสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนาม ใต้) ช่วงสงครามเวียดนาม พ.ศ. 2510-2511 ซึ่งปัจจุบันคือกองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี คณะรัฐมนตรีรัฐบาลไทยลงมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เรียกว่า “กรมทหารอาสาสมัคร” หรือ อสส. มีภารกิจรบเป็นหลัก ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเป็นรอง ถือเป็นกองกำลังทหารไทยหน่วยแรกที่ปฏิบัติการรบในเวียดนาม กองกำลังนี้ได้สมญานาม “จงอางศึก”หลังจากที่กรมทหารอาสาสมัครเดินทางไปปฏิบัติการรบในสาธารณรัฐเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี กองทัพบกได้มอบให้คณะกรรมการพิจารณาเตรียมการส่งกำลังไปผลัดเปลี่ยนกรมทหารอาสาสมัครเพิ่มเป็น 1 กองพลทหารอาสาสมัคร โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2511 ได้มีคำสั่งจัดตั้ง “กองพลทหารอาสาสมัคร” บรรจุมอบเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และไปปฏิบัติการรบในสาธารณรัฐเวียดนาม มีสมญานามเกรียงไกรว่า “กองพลเสือดำ”9 มิถุนายน 2514 กองทัพบกออกคำสั่งตั้งกองพลขึ้นที่ตำบลลาดหญ้า โดยแปรสภาพกองพลทหารอาสาสมัคร กองพลเสือดำ เป็น “กองพลที่ 9” ในวาระครบรอบปีที่ 24 แห่งวันรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และวันที่ 21 มิถุนายน 2517 กองทัพบกได้ขนานนามค่ายที่ตั้งกองพลที่ 9 ว่า “ค่ายกาญจนบุรี”
12 ปีต่อมา 16 กันยายน 2529 กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนนามจากหน่วยเดิม กองพลที่ 9 เป็น “กองพลทหารราบที่ 9” เป็นกองพลเดียวในกองทัพบกที่มีหน่วยขึ้นตรงอยู่ในพื้นที่เดียวกันบนเนื้อที่ 66,752 ไร่ และ 25 พฤษภาคม 2533 กองทัพบกได้ขอพระราชทานเปลี่ยนนามค่ายจากเดิมค่ายกาญจนบุรี เป็น “ค่ายสุรสีห์” อันเนื่องมาจากสถานที่ตั้งกองพลทหารราบที่ 9 เดิมเป็นสมรภูมิสงครามทุ่งลาดหญ้าคราวสงครามเก้าทัพ พ.ศ.2328 กองทัพสยามโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาล ที่ 1 (เจ้าพระยาสุรสีห์) เป็นแม่ทัพ มีชัยชนะแก่ข้าศึกได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำการรบแตกหัก ณ พื้นที่ตั้งค่ายสุรสีห์แห่งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: