Amulet Protection for you.


โลกุตระนิพพาน คือการปล่ิอยวางจิตนี้คืนสู่โลกและไม่คาดหมาย นำจิตให้ไปอยู่ในที่ใดๆเพียงแต่ขอบคุณโลกใบนี้ ที่ส่งมาให้รับรู้สัมผัสความทุกข์และความสุขก็คือได้สัมผัสกับวิญญาณตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะส่งคืนทุกสิ่ง ไปให้โลกอย่างเดิมเหลือแต่ความรู้แจ้งรู้จริงของสติปัญญาที่มีอยู่แล้วในโลกนี้ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของหากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตก็คือเห็นปัญญานั่นแหละในที่สุดปัญญาก็เห็นปัญญาก็ไปอยู่ด้วยกัน ปัญญาอยู่ได้ในทุกที่ในที่ที่เรียกว่ามีหรือในที่ที่เรียกว่าไม่มี ทุกอนันตจักรวาล ทุกมิติภพภูมิน้อยใหญ่ มิได้กำหนดว่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ กลายเป็นปัญญาที่ไม่สิ้นสุดอยู่คู่ธรรมชาติที่รู้แจ้งอยู่ คงอยู่อย่างนั้นอยู่ได้ในทุกที่ เป็นโลกุตระนิพพาน ที่บรมสุขคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุข จะว่ามีวิญญาณก็ได้ไม่มีวิญญาณก็ได้(แต่จริงๆแล้วไม่มีวิญญาณแต่เราไม่ถือว่ามีหรือไม่มี) จึงสงบ ไม่มีห้วงแห่งกาลเวลา ไม่ช้าไม่เร็ว จะว่ามีก็มีอยู่จะว่าไม่มีก็ไม่มีอยู่ มิอาจบอกได้ว่ามีหรือไม่มี หากบอกได้ว่าโลกุตระนิพพานอยู่ตรงนั้นตรงนี้นั่นยังมิใช่โลกุตระนิพพานที่แท้จริงโลกุตระนิพพานนั้นรู้แจ้งในคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างในที่เห็นและไม่เห็นในที่มีอยู่และไม่มีอยู่ มีอยู่ทุกๆที่ทุกอนันตจักรวาลและมิติภูมิ สุดที่จะบอกว่าแค่ไหนเท่านั้นเท่านี้ได้ ซึ่งจริงๆแล้วโลกุตระนิพพานพูดเขียนและอธิบายไม่ได้หรอกถ้าพูดเขียนได้ยังงั้นยังงี้ยังมิใช่โลกุตระนิพพาน แต่จะให้ทำยังไงเพราะต้องการสื่อสารให้คนได้รู้เรื่องโลกุตระนิพพานนั้นใกล้เคียงที่สุด คนที่จะไปโลกุตระนิพพานได้เค้ารู้เองจะไปได้ยังไงแต่จะอธิบายให้ซึ้งแจ้ง100%นั้นไม่ได้ถ้าได้ยังไม่ใช่โลกุตระนิิพพานเพราะยังมีการคาดหมายอยู่ถึงจะน้อยก็ยังคาดหมายอยู่ ดั่งคำพูดที่ว่า…
โลกุตระนิพพานจะว่ามีอยู่ก็มีอยู่  จะว่าไม่มีอยู่ก็ไม่มีอยู่
จะพูดว่ามีก็ไม่ได้                      จะพูดว่าไม่มีก็ไม่ได้
…!!! แล้วจะเอายังไงกันดี?

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: